Oferty pracy

Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 117109

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa
przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w
siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku
to: komputer, telefon, drukarka, - praca w terenie, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - zagrożenie korupcją, - permanentna obsługa klientów

Zakres zadań

 • rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego,
 • samodzielne realizowanie zadań związanych z kierowaniem policjantów na szkolenie zawodowe podstawowe, dla absolwentów szkół wyższych oraz na studia podnoszące kwalifikacje zawodowe (I, II stopnia oraz studia podyplomowe),
 • samodzielne realizowanie zadań związanych z kierowaniem pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na szkolenia dla absolwentów szkół wyższych oraz na studia podnoszące kwalifikacje zawodowe (I, II stopnia oraz studia podyplomowe) według przepisów prawa pracy,
 • realizowanie zadań związanych z kierowaniem policjantów oraz pracowników KWP w Gdańsku na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe organizowane przez podmioty zewnętrzne,
 • analizowanie efektywności procesu doskonalenia zawodowego lokalnego i centralnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze szkolenia i doskonalenia zawodowego
 • znajomość przepisów prawa regulujących służbę w Policji,
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, dyskrecja
 • asertywność, umiejętność przekonywania, rozwiązywania konfliktów i spraw spornych,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty