Oferty pracy

Starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 115067

Warunki pracy

· Praca w siedzibie Urzędu polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów,  obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych;
· Częste kontakty z klientem zewnętrznym;
· Wykonywanie zadań pod presją czasu;
· Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych   
  ruchowo. Przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku
  brak windy. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek;
· W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy;
· Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
· Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

Zakres zadań

 • Administruje budynkiem, a w szczególności: współpracuje z zarządcą nieruchomości i pracownikiem ds. remontów i inwestycji przy realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, odpowiada między innymi za czystość, porządek i stan bezpieczeństwa budynku
 • Przygotowuje dokumenty u udzielanie zamówień dotyczących administrowania budynkiem z uwzględnieniem zakupów, dostaw i usług w kwocie do 130 000 zł.
 • Przygotowuje ogłoszenia do prasy
 • Współpracuje przy przygotowywaniu projektu planu zamówień poniżej progów ustawowych oraz ewidencjonuje faktury zamówień w celu uniknięcia możliwości ich przekroczenia
 • Przygotowuje materiały promocyjno-informacyjne, odpowiada za ich zamawianie i dystrybucję

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie min.; preferowane w zakresie: ekonomii/ zarządzania/ administracji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność obsługi komputera i korzystania z internetu
 • Rzetelność
 • Dokładność
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Odpowiedzialność
 • Asertywność
 • Kreatywność w działaniu
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe