Oferty pracy

Starszy inspektor

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 113991

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, budynek IV piętrowy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca  przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie dzienne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Aktualizuje system kadrowy w oparciu o który funkcjonuje Centralny Model Administracyjny SG oraz podsystemy.
 • Wprowadza niezbędne dane do systemu kadrowego (rozkazy personalne, nagrodowe, meldunki, zmiany nazwiska).
 • Przekazuje transmisję danych z systemu kadrowego do Pionu Głównego Księgowego w oparciu o które naliczane są wypłaty dla funkcjonariuszy.
 • Prowadzi bazę kadrową na podstawie której generowane są rozkazy dla funkcjonariuszy.
 • Wprowadza do systemu kadrowego orzeczenia lekarskie, a następnie wpina do Teczek Akt Osobowych funkcjonariuszy.
 • Wprowadza do systemu kadrowego oraz opracowuje w kartach oraz w TAO meldunki funkcjonariuszy dotyczące urodzenia się dzieci, zmiany nazwiska, zawarcia związku małżeńskiego, zmiany adresów, zmiany dokumentów.
 • Przygotowuje dane kadrowe dotyczące funkcjonariuszy do sprawozdań i na potrzeby komórek organizacyjnych.
 • Aktualizuje i wprowadza zmiany w systemie Punktualnik.
 • Aktualizuje i wprowadza zmiany w systemie CBD SG SWK.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w systemach lub min. 1 rok pracy w kadrach
 • Biegła obsługa komputera
 • Znajomość przepisów regulujących stosunek służbowy funkcjonariuszy SG
 • Znajomość programów komputerowych, systemów kadrowych funkcjonujących w SG
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy w administracji publicznej


Zobacz podobne oferty