Oferty pracy

Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 113744

Warunki pracy

- komputer, bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, -
praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy
zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe
wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla
zdrowia, - wysiłek fizyczny, - zagrożenie korupcją, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu VAT w celu sporządzenia deklaracji VAT i rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • prawidłowe sporządzanie deklaracji VAT oraz terminowe odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego w celu realizacji obowiązku podatkowego,
 • koordynowanie zadań związanych z wystawianiem faktur VAT w wydziałach merytorycznych w celu prawidłowego ich sporządzenia,
 • weryfikowanie podatku naliczonego VAT z otrzymanych faktur zakupu w celu prawidłowego sporządzania deklaracji VAT,
 • kontrola prawidłowości danych dotyczących podatku VAT przekazywanych do Ministerstwa Finansów,
 • samodzielne dekretowanie dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz polityką rachunkowości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość Ustawy o Podatku od Towarów i Usług,
 • znjajomość Ustawy o Rachunkowości,
 • znajomość Ustawy o Finansach Publicznych,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu podatku VAT


Zobacz podobne oferty