Oferty pracy

Starszy inspektor

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 76405

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, budynek IV piętrowy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i urządzenia biurowe, praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i weryfikuje wnioski do opracowania rozkazów personalnych oraz sporządza rozkazy w sprawach: przyjęcia do służby, mianowania na stanowisko, przeniesienia, powierzania obowiązków, delegowania, przeniesienia do dyspozycji oraz sporządza wnioski o mianowaniu na kolejne stopnie SG w celu realizacji decyzji kadrowych przełożonych i przekazania ich komórkom wypłacającym świadczenia finansowe.
 • Zalicza okresy zatrudnienia przed przyjęciem do służby w SG, wprowadza dane do systemu kadrowego i ustala uprawnienia funkcjonariuszy do nagród jubileuszowych i wysługi lat, sporządzając stosowane rozkazy personalne w celu przekazania ich komórkom wypłacającym świadczenia finansowe.
 • Opracowuje rozkazy personalne w sprawie zwolnienia ze służby oraz związane z tym dokumenty, ustala uprawnienia do odprawy w celu przekazania ich komórkom wypłacającym świadczenia finansowe, przygotowuje i opracowuje stosowną dokumentację emerytalno – rentową w celu przekazania do zakładu emerytalno – rentowego.
 • Opracowuje rozkazy personalne w dokumentach kadrowych (teczki akt osobowych, karty ewidencyjne, obsady etatowe, rejestry alfabetyczne) w celu aktualizacji danych.
 • Zakłada i prowadzi karty ewidencyjne, teczki akt osobowych do których włącza stosowne dokumenty w celu przechowywania.
 • Wystawia zaświadczenia o zatrudnieniu funkcjonariuszy, ustala staż służby i pracy do wysługi emerytalnej w celu przekazania zainteresowanym funkcjonariuszom.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 5 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub min. 1 rok pracy w kadrach
 • Znajomość ustawy o Straży Granicznej i aktów wykonawczych do ustawy dotyczących spraw kadrowych funkcjonariuszy
 • Rozwiązywanie problemów, stosowanie przepisów prawa w praktyce, umiejętność analitycznego myślenia
 • Obsługa programu MS Office
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z obsługi programu kadrowego


Zobacz podobne oferty