Oferty pracy

Starszy inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Człuchów
Ogłoszenie o naborze Nr 69267

Warunki pracy

-praca biurowa, przy komputerze powyżej 4 godzin dzienne przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
-większość pracy jest wykonywana w pozycji siedzącej,
-zagrożenie naciskami grup przestępczych,
-na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
-stawisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku,
-budynek posiada bariery architektoniczne, tj. brak wind, a także drzwi odpowiedniej szerokości i odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzenie akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
 • wprowadzanie, aktualizacja i modyfikowanie danych dotyczących policjantów i pracowników do Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP), SIDAS, SESPol,
 • sporządzanie dokumentacji w sprawach osobowych funkcjonariuszy (dot. awansów, dodatków, mianowań na wyższy stopień służbowy, nagród motywacyjnych i zapomóg, dodatkowego zarobkowania, nagrody rocznej),
 • sporządzanie dokumentacji w sprawach osobowych pracowników,
 • obsługa kadrowa byłych pracowników i emerytów oraz pomoc w realizowaniu ich indywidualnych spraw,
 • sporządzanie dokumentacji do ZFŚS, PFRON,
 • prowadzenie ewidencji urlopów, wykazów do planów urlopów, sprawdzanie wymogów formalnych ich udzielania,
 • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich , sporządzanie w tym zakresie wykazów,
 • sporządzanie analiz i wykazów z zakresu rozliczania czasu służby i pracy,
 • archiwizacja akt osobowych i dokumentów wytworzonych Zespole Kadr i Szkolenia rozliczanie ich w systemach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów: Ustawy o Policji, Ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność prawidłowej interpretacji przepisów prawnych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” wydane przez organy Policji lub ABW lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, komunikatywność, terminowość i samodyscyplina,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność analizy oraz tworzenia tekstów o charakterze prawnym,
 • odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu.


Zobacz podobne oferty