Oferty pracy

Starszy inspektor

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 47566

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, budynek 3-kondygnacyjny, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i urządzenia biurowe, praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Sporządzanie dokumentacji w toku prowadzonych wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej postępowań dyscyplinarnych.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z przebiegiem służby funkcjonariuszy.
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach wynikających ze stosunku służbowego oraz stosunku pracy.
 • Prowadzenie szkoleń funkcjonariuszy w zakresie przepisów Ustawy o Straży Granicznej (rozdz. 9 Przebieg Służby) oraz przepisów wykonawczych dotyczących służby w Straży Granicznej.
 • Przygotowywanie półrocznych i rocznych sprawozdań z działalności wydziału.
 • Przygotowywanie analiz sprawozdań w ramach działalności wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy biurowej w przypadku wykształcenia średniego, przy wykształceniu wyższym prawniczym doświadczenie niewymagane.
 • Biega znajomość ustawy o Straży Granicznej, kpa
 • Analizowanie i stosowanie przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętności redakcyjne, komunikatywność, umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu
 • Analityczne myślenie, rozwiązywanie problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe