Oferty pracy

Starszy inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Chojnice
Ogłoszenie o naborze Nr 137635

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze przy oświetelniu naturalnym i sztucznym. Budynek posiada bariery architektoniczne tj. brak wind i podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanych toalet.

Zakres zadań

 • rejestruje, gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje z policyjnych systemów informatycznych;
 • wprowadza z formularzy statystycznych do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji oraz Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji danych źródłowych dotyczących przestępczości na terenie powiatu chojnickiego;
 • dokonuje sprawdzeń w policyjnych systemach informatycznych oraz sporządza zestawienia statystyczne na potrzeby kierownictwa Komendy;
 • weryfikuje informacje w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • współpracuje z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w zakresie wprowadzanych danych do policyjnych systemów informacyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności w zakresie komunikacji społecznej
 • umiejętność dobrej organizacji pracy i samodyscyplina
 • znajomość przepisów: ustawy o Policji, ustawy o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami Rozporządzenia MSWiA w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego, Zarządzenia nr 70 Komendanta Głównego Policji w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy na stanowiskach obsługi informatycznej,
 • terminowość i umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu,


Zobacz podobne oferty