Oferty pracy

Starszy inspektor

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Słupsk
Ogłoszenie o naborze Nr 136690

Warunki pracy

Praca w systemie równoważnym, praca zmianowa, w tym w godzinach nocnych. Częste wyjazdy służbowe związane z kontrolą rybołówstwa, w tym zagraniczne. Odbywanie rejsów na statkach kontrolnych i innych. Kontrole przeprowadzane są głównie na wolnym powietrzu, przy zmiennych warunkach atmosferycznych, na lądzie i na morzu. Uciążliwości związane z wchodzeniem, schodzeniem, przechodzeniem na kontrolowany obiekt, również na morzu. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów krajowych, Unii Europejskiej, konwencji międzynarodowych i porozumień dwustronnych w zakresie ochrony rybołówstwa morskiego w polskich obszarach morskich
 • kontrola statków rybackich w polskich obszarach morskich oraz wodach unijnych Morza Bałtyckiego, portach i przystaniach rybackich, kontrola miejsc wyładunku, obrotu, magazynowania, sprzedaży, środków transportu ryb i innych organizmów morskich,
 • kontrola rybołówstwa rekreacyjnego,
 • obsługa interesantów w zakresie pełnionej funkcji i uprawnień,
 • współdziałanie z organami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Weterynaryjnej, Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Granicznej oraz z terenowymi organami administracji morskiej w zakresie rybołówstwa.
 • współdziałanie z organami Unii Europejskiej w zakresie nadzoru nad rybołówstwem

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietów biurowych
 • znajomość ustawy o rybołówstwie morskim i ustawy o organizacji rynku rybnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • bardzo dobra sprawność fizyczna
 • odporność na stres
 • komunikatywność


Zobacz podobne oferty