Oferty pracy

Starszy inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Chojnice
Ogłoszenie o naborze Nr 113002

Warunki pracy

Budenek trzykondygnacyjny, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowanych sanitariatów dla osób niepełnosprawnych, brak windy.


Praca przy komuterze powyżej 4 godzin dziennie, podtawowe wyposażenie stanowiska pracy przy komputerze, urządzenie wielofunkcyjne, skaner, fax itp.


Wyjazdy służbowe- krajowe i zagraniczne, szkolenia narady, konferencje (e-lerning) webinaria.


Stres związany z przeprowadzaniem kontroli, podejmowanie decyzji.


Praca administracyjna dot. czynności kontrolnych w podmiocie nadzorowanym.

Zakres zadań

 • Weryfikacja warunków uboju zwierząt rzeźnych, warunków sanitarno – weterynaryjnych w trakcie uboju, rozbioru i konfekcji mięsa w celu potwierdzenia zgodności z prawem UE i USA oraz wdrażanie postepowania egzekucyjnego w przypadku stwierdzenia niezgodności.
 • Weryfikacja zakładowego systemu HACCP, poprzez przegląd zapisów, obserwowanie zakładowego monitoringu, ocenę podejmowanych przez zakład działań korygujących, w celu potwierdzenia zgodności prowadzonych działań z zatwierdzonym planem HACCP oraz wdrażanie postepowania egzekucyjnego w przypadku niezgodności.
 • Koordynacja i kontrola pracy wykonywanej przez wyznaczonych lekarzy weterynarii poprzez sporządzanie harmonogramu pracy, kontrolę poprawności wykonywanego nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeźniach zatwierdzonych do UE i USA w celu ochrony zdrowia konsumenta.
 • Pobieranie próby do badań weryfikacyjnych w celu realizacji programu badań mikrobiologicznych wymaganego przez prawo UE i USA.
 • Weryfikacja towaru przygotowanego do wysyłki ze specyfikacją wysyłkową, kontrola załadunku, zakładanie plomby na środek transportu w celu wydania certyfikatu eksportowego – świadectwa zdrowia do USA.
 • Współpraca z organami WIW i GIW poprzez przygotowywanie sprawozdań i analiz w celu potwierdzenia aktualnego statusu zakładu zatwierdzonego na rynek USA.
 • Obsługa programów i systemów specjalistycznych: RASFF, TRACES, CBD-IRZ w celu archiwizacji i przesyłania danych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze inspekcji weterynaryjnej
 • Przeszkolenie z zakresu przepisów Federalnych Inspekcji Mięsa Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego;
 • Znajomość prawa: weterynaryjnego i żywnościowego krajowego, UE, USA i innych państw trzecich;
 • Umiejętność pracy w zespole, kreatywność,
 • Prawo jazdy kat.B,
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office Exel),
 • Stosowanie prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe