Oferty pracy

Starszy inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Miastko
Ogłoszenie o naborze Nr 132983

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00. Praca w siedzibie jak i poza siedzibą Inspektoratu (wyjazdy samochodem służbowym). Narzędzia pracy- komputer i sprzęt biurowy. Brak windy i podjazdów.

Zakres zadań

 • opracowuje programy i plany dotyczące monitoringu chorób zakaźnych zwierząt (szcególnie ASF i HPAI),
 • sporządza harmonogramy badań chorób zakaźnych zwierząt i kontroluje ich realizację (szczególnie ASF i HPAI),
 • przyjmuje zgłoszenia o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzi dochodzenie epizootyczne celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby,
 • opracowuje akta szkodowe dotyczące likwidacji zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi zwierząt, zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu wypłaty odszkodowań rolnikom za wykupione zwierzęta, dotknięte tymi chorobami,
 • prowadzi czynności związane ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, opracowuje i aktualizuje plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (szczególnie ASF i HPAI).
 • przygotowuje decyzje i postanowienia w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (szczególnie ASF i HPAI),
 • prowadzi sprawy z zakresu ochrony zwierząt,
 • współpracuje z instytucjami i organizacjami lokalnymi na rzecz ochrony zwierząt i zwlaczania chorób zakaźnych zwierząt (szczególnie ASF i HPAI),

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Prawo jazdy kat.B
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • Komunikatywność,


Zobacz podobne oferty