Oferty pracy

Starszy inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Chojnice
Ogłoszenie o naborze Nr 125539

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na 3 piętrze- podjazdy dostosawane są dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowanych sanitariatów dla osób niepełnosprawnych, winda dostosawana jest do osób niepełnosprawnych ruchowo.


Praca przy komuterze powyżej 4 godzin dziennie, podstawowe wyposażenie stanowiska pracy przy komputerze, urządzenie wielofunkcyjne, skaner, fax itp.


Wyjazdy służbowe- krajowe i zagraniczne, szkolenia, narady, konferencje,             (e-lerning), webinaria.


Stres związany z przeprowadzaniem kontroli, podejmowanie decyzji.


Praca administracyjna dot. również czynności kontrolnych w podmiocie nadzorowanym.

Zakres zadań

 • Weryfikowanie warunków uboju zwierząt rzeźnych, warunków sanitarno – weterynaryjnych w trakcie uboju, rozbioru i konfekcji mięsa w celu potwierdzenia zgodności z prawem UE i USA oraz wdrażanie postepowania egzekucyjnego w przypadku stwierdzenia niezgodności.
 • Weryfikowanie zakładowego systemu HACCP, poprzez przegląd zapisów, obserwowanie zakładowego monitoringu, ocenę podejmowanych przez zakład działań korygujących, w celu potwierdzenia zgodności prowadzonych działań z zatwierdzonym planem HACCP oraz wdrażanie postepowania egzekucyjnego w przypadku niezgodności.
 • Koordynowanie i kontrolowanie pracy wykonywanej przez wyznaczonych lekarzy weterynarii poprzez sporządzanie harmonogramu pracy, kontrolowanie poprawności wykonywanego nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeźniach zatwierdzonych do UE i USA w celu ochrony zdrowia konsumenta.
 • Pobieranie prób do badań weryfikacyjnych w celu realizacji programu badań mikrobiologicznych wymaganego przez prawo UE i USA
 • Weryfikowanie towarów przygotowanych do wysyłki ze specyfikacją wysyłkową, kontrolowanie załadunku, zakładanie plomb na środek transportu w celu wydania certyfikatu eksportowego – świadectwa zdrowia do USA.
 • Współpraca z organami WIW i GIW poprzez przygotowywanie sprawozdań i analizowanie w celu potwierdzenia aktualnego statusu zakładu zatwierdzonego na rynek USA.
 • Obsługiwanie programów i systemów specjalistycznych: RASFF, TRACES, CBD-IRZ w celu archiwizacji i przesyłania danych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze inspekcji weterynaryjnej
 • Przeszkolenie z zakresu przepisów Federalnych Inspekcji Mięsa Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego;
 • Znajomość prawa: weterynaryjnego i żywnościowego krajowego, UE, USA i innych państw trzecich;
 • Umiejętność pracy w zespole, kreatywność,
 • Prawo jazdy kat.B,
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office Exel),
 • Stosowanie prawa w praktyce
 • Specjalizacja w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów- nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe