Oferty pracy

Starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 87559

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-technicznego stanowiska pracy:


Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie; Warunki uciążliwe: - praca na wysokości powyżej 3 metrów - zmienne warunki atmosferyczne praca w terenie


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - winda - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych


 

Zakres zadań

 • przeprowadza inspekcje statków o polskiej przynależności
 • przeprowadza audyty w zakresie Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczeństwem (ISM Code) w siedzibie armatora i na statkach oraz wystawianie prawem przewidzianych dokumentów
 • przeprowadza weryfikacje i próby efektywności dla statków o polskiej przynależności, zgodnie z ustawą o ochronie żeglugi i portów morskich oraz Międzynarodowym Kodeksem Ochrony Statku i Obiektu Portowego (ISPS Code) oraz wydaje przewidziane prawem dokumenty
 • przeprowadza inspekcje oraz kontrole warunków pracy i życia marynarzy na statkach o polskiej przynależności, w tym wydaje stosowne dokumenty, zgodnie z postanowieniami Konwencji o pracy na morzu (MLC) oraz ustawy o pracy na morzu
 • przeprowadza kontrole stacji atestujących sprzęt statkowy oraz wnioskuje do Głównego Inspektora w celu wydania lub potwierdzenia świadectwa uznania
 • opracowuje propozycje zmian w zakresie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich oraz przygotowuje materiały niezbędne do tworzenia projektów aktów prawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze: administracja, elektronika i telekomunikacja, mechanika i budowa maszyn, nawigacja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego praktyki zawodowej w obszarze: praktyki na stanowisku oficerskim na statku
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego [A2 wg ESOKJ]
 • znajomość przepisów prawa morskiego z zakresu bezpieczeństwa żeglugi, warunków pracy i życia marynarzy oraz ochrony żeglugi w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego w zakresie wykonywanych zadań
 • dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończony kurs audytora ISO
 • ukończony kurs audytora ISM
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego [B2 wg ESOKJ]
 • wiedza z zakresu zarządzania jakością, kontroli i zarządzania ryzykiem
 • obsługa systemu informatycznego E-inspekcje
 • umiejętność stosowania przepisów w praktyce
 • umiejętność komunikacji i pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych


Zobacz podobne oferty