Oferty pracy

Starszy Elektroenergetyk

PGE Energia Ciepła S.A.z Grupy PGE

jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Jesteśmy liderem w branży ciepłowniczej w Polsce.

Gwarantujemy bezpieczne i stabilne warunki pracy. Inwestujemy w przyszłość: zarówno w nisko- i zeroemisyjne ciepłownictwo, jak i w ciągły rozwój pracowników.

Proponujemy atrakcyjną i przyszłościową ścieżkę kariery dla naszych pracowników.

Dołącz do naszego świata pełnego mocy i energii!

Starszy Elektroenergetyk
Miejsce pracy: Gdynia
Nr ref.: PGEEC/DOW/JS/59/2022

Twój zakres obowiązków:

 • Wykonywanie przeglądów, konserwacji urządzeń elektrycznych i automatyki oraz usuwanie usterek wraz z dokumentowaniem ich w odpowiednich rejestrach.
 • Udział w planowanych przeglądach, próbach, badaniach i pomiarach urządzeń i instalacji elektrycznych i automatyki.
 • Dokonywanie przełączeń urządzeń elektrycznych i automatyki zgodnie ze sztuką oraz zasadami BHP.
 • Prowadzenie dokumentacji techniczno-ruchowej zgodnie z przyjętym standardem.
 • Przygotowywanie (we współpracy z prowadzącym zmianę) miejsca pracy według poleceń pisemnych i ustnych.
 • Przestrzeganie obowiązujących instrukcji, norm, procedur - szczególnie w zakresie BHP i ppoż.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne elektryczne lub pokrewne.
 • Świadectwo kwalifikacyjne „E” grupa 1.
 • Minimum 3 lata doświadczenia w obszarze energetyki.
 • Podstawowa znajomość pakietu MS Office.
 • Umiejętność współpracy w zespole.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych i nietypowych.
 • Dyspozycyjność do pracy w trybie zmianowym (po okresie wdrożenia).

Mile widziane:

 • Znajomość programu SAP.

Ze swojej strony oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności poprzez m.in. udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i członków Twojej rodziny.
 • Bogaty system kafeteryjny ZFŚS.
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.
 • Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych (np. grupowe ubezpieczenie na życie, korzystne warunki dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego).
 • Przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą.


Zobacz podobne oferty