Oferty pracy

Starszy asystent

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy asystent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 120925

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca w laboratorium, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, praca w warunkach narażenia na działanie odczynników chemicznych i biologicznych, praca z materiałem zakaźnym


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, narzędzia i materiały pracy - urządzenia i sprzęt laboratoryjny właściwy dla rodzaju prowadzonych badań, komputer i sprzęt biurowy, budynek trzypiętrowy bez windy, wejście główne do budynku po siedmiu stopniach, stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Zakres zadań

 • wykonuje i nadzoruje badania,
 • potwierdza ważność wyników,
 • przeprowadza walidację i weryfikację metod badawczych,
 • prowadzi dokumentację badawczą, sporządza wykazy i raporty,
 • wykonuje czynności związane z nadzorem metrologicznym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub wyższe w zakresie nauk biologicznych lub chemicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w diagnostyce laboratoryjnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego,
 • znajomość podstawowych zasad technik laboratoryjnych i obliczeń wyników,
 • znajomość obsługi wyposażenia laboratoryjnego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 17025,


Zobacz podobne oferty