Oferty pracy

Starszy Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Starszy Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej
Miejsce pracy: Gdańsk
K/1721/DEG

grupa pracowników badawczych

 

pełny wymiar czasu pracy

 

zatrudnienie na czas określony (12 miesięcy)

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,
 • aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • ukończenia studiów na kierunku dietetyka,
 • tytułu magistra lub równorzędnego w zakresie dietetyki (mile widzialny doktorat nauk medycznych w zakresie dietetyki),
 • dorobku naukowego w postaci co najmniej dwóch oryginalnych publikacji pełnotekstowych (w tym co najmniej jednej oryginalnej jako pierwszy autor) w recenzowanym czasopiśmie naukowym z Q1 i dorobku naukowego, który powinien wynosić co najmniej 8,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zgłoszenie patentowe zarejestrowane przez właściwy urząd patentowy.
Perspektywa półtoraroczna obejmuje:
 • dorobek naukowy w postaci co najmniej czterech publikacji pełnotekstowych (w tym co najmniej jednej jako pierwszy autor) w recenzowanych czasopismach naukowych (w tym co najmniej dwóch z Q1)
 • kierownictwo lub współudział w przynajmniej jednym projekcie badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych, pozyskanym w trybie konkursowym,
 • udokumentowane prowadzenie prac naukowych we współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi,
 • odbycie przynajmniej jednego stażu zagranicznego.
Perspektywa trzyletnia obejmuje:
 • dorobek naukowy w postaci co najmniej sześciu publikacji pełnotekstowych (w tym co najmniej dwóch jako pierwszy autor) w recenzowanych czasopismach naukowych (w tym co najmniej trzech z Q1),
 • wśród opublikowanych publikacji pełnotektowych w recenzowanych czasopismach naukowych z Q1 w czasie niniejszego zatrudnienia co najmniej dwie powinny powstać we współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi,
 • kierownictwo przynajmniej jednego projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych, pozyskanego w trybie konkursowym,
 • jeżeli tematyka badawcza posiada potencjał innowacyjny – co najmniej jedno zgłoszenie patentowe zarejestrowane przez właściwy urząd patentowy.
OFERUJEMY:
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • umowę o pracę na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.