Oferty pracy

Stanowisko cywilne w sekcji ds. kwatermistrzowsko-technicznych

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu
Stanowisko cywilne w sekcji ds. kwatermistrzowsko-technicznych
Miejsce pracy: Sztum
Numer: StPr/21/0492
OBOWIĄZKI:
- administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Komendy Powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;- opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;- prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy Powiatowej;- dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Powiatowej, ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;- zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;- prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej Komendy Powiatowej;- prowadzenie ewidencji ilościowo wartościowej majątku;- likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;- sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy Powiatowej;- prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy Powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez Dowódcę JRG i komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej;- realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł; - ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej; - obsługa modułu kwatermistrzowskiego programu FORTECH; - współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
Uprawnienia: dyspozycyjność
Uprawnienia: komunikatywność
Uprawnienia: znajomość programów: WORD i EXCEL
Uprawnienia: praca w zespole

Miejsce pracy:

Sztum


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w DzierzgoniuZobacz podobne oferty