Oferty pracy

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 119743

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa
przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w
siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku
to: komputer, telefon, drukarka,praca w terenie, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • przygotowywanie próbek analitycznych z krwi i narkotyków (ziela, amfetaminy, mdma) w celu poddania ich badaniom instrumentalnym i określenia zawartości czynnej oraz wykonywanie badań ilościowych powyższych próbek oraz dokonywanie interpretacji uzyskanych wyników w celu umożliwienia wydania opinii chemicznej,
 • monitorowanie i nadzorowanie sprzętu specjalistycznego, dokonywanie jego bieżących sprawdzeń i konserwacji w celu zapewnienia prawidłowego działania aparatów i uzyskania wiarygodnych wyników,
 • organizowanie laboratoryjnych stanowisk pracy oraz przygotowywanie odczynników chemicznych, a także szkła laboratoryjnego, niezbędnych do wykonywania badań w celu zapewnienia płynności funkcjonowania pracowni chemii w laboratorium,
 • wykonywanie badań chemicznych z zastosowaniem stosownych, zgodnych z najnowszymi metodykami, procedurami i zasadami. Opracowywanie nowych rozwiązań w celu polepszenia jakości i wykrywalności poszukiwanych analitów w materiale dowodowym, z zastosowaniem literatury specjalitycznej - obcojęzycznej,
 • dokonywanie statystycznej analizy uzyskanych danych w celu dostarczenia klientom laboratorium dowodu wiarygodności uzyskanych wyników,
 • wspomaganie biegłego z zakresu chemii w oględzinach miejsc zdarzeń i innych czynnościach procesowych wymagających zabezpieczenia śladów chemicznych oraz zabezpieczania materiału dowodowego podczas oględzin.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunkowe z tytułem magistra - chemii, biochemii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze pracy w laboratorium badawczym: chemicznym, biochemicznym, farmaceutycznym
 • znajomość języka angielskiego
 • dobra znajomość technik analitycznych
 • umiejętność obsługi sprzętu analitycznego (spektrofotometru w podczerwieni, pipet)
 • wiedza z zakresu chromatografii
 • umiejętność współpracy w zespole i komunikatywność
 • umiejętność argumentowania, kreatywność i inicjatywa,
 • umiejętność stosowania obowiązujących procedur i przepisów w praktyce
 • odporność na stres, samodzielność, dokładność rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność
 • znajomość normy ISO/IEC 17025
 • prawo jazdy kat. B