Oferty pracy

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116854

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,- permanentna obsługa klientów zewnętrznych;

Zakres zadań

 • koordynowanie działań dot. prawidłowego odliczania podatku VAT z dokumentów księgowych zgodnie z zawartymi umowami
 • nadzorowanie rachunków dot. działalności pozabudżetowej w zakresie odpowiedniej klasyfikacji i dekretacji na konta księgowe
 • księgowanie dokumentów dot. zobowiązań rzeczowych zaciągniętych przez jednostkę w celu zapewnienia aktualnych danych finansowych
 • terminowe przekazywanie zobowiązań do sporządzenia przelewu lub samodzielne wgrywanie przelewów do programu VideoTel
 • ewidencjonowanie faktur zakupu VAT w celu odliczenia podatku
 • księgowanie rozrachunków z kontrahentami i rozrachunków z tytułu podatku VAT
 • uzgadnianie w okresach sprawozdawczych stanu zobowiązań i należności budżetowych w stosunku do kontrahentów zewnętrznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 4 lat w administracji lub powyżej 1 roku w obszarze finansowym
 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o Policji;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • umiejętność skutecznego komunikowania się
 • zdolność analitycznego myślenia
 • odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, w szczególności Excel