Oferty pracy

Specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 113141

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie


Warunki uciążliwe: -uprawnienie do kierowania pojazdem służbowym


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - brak windy - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi nieodpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • weryfikuje zapotrzebowania oraz przygotowuje zestawienia materiałowe, klasyfikuje tryb postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
 • przygotowuje całość dokumentacji oraz przeprowadza postępowania dla dostaw o szczególnym znaczeniu dla Urzędu według procedur nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych
 • przygotowuje właściwą dokumentację, w tym opracowuje specyfikację dostaw wraz z umową dla procedur postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
 • realizuje i koordynuje dostawy według procedur objętych ustawą Prawo zamówień publicznych, jak i dostawy według procedur nie objętych ustawą
 • współpracuje przy zadaniach związanych z gospodarką materiałową Urzędu Morskiego, w tym przekazuje dane spraw związanych z obrotem materiałów, których odpady uznano za niebezpieczne (np. akumulatory)
 • prowadzi sprawy związane z Rodzajową Ewidencją Wydatków dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni
 • analizuje ceny rynkowe oraz nowe systemy i technologie, przygotowuje zaplecze logistyczne związane z dostawami
 • prowadzi dokumentację realizacji dostaw (dokumentacja rzeczowa, finansowa, archiwizacja danych, itp.) oraz przeprowadza postępowania reklamacyjne dokonanych dostaw dla potrzeb Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne lub ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zaopatrzenie, logistyka, zamówienia publiczne
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, umiejętność stosowania przepisów w praktyce
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość programu fakturowania i ewidencji magazynowej
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2 wg ESOKJ)
 • Studia podyplomowe w obszarze zamówień publicznych lub logistyki
 • Zdolności logistyczne