Oferty pracy

Specjalista

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 112947

Warunki pracy


 • praca w siedzibie urzędu przy komputerze 

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe

 • nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy

 • budynek jednopiętrowy, bez wind i podjazdów

 • pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • kompleksowo prowadzi akta osobowe
 • prowadzi ewidencję czasu pracy oraz ewidencję nieobecności pracowników w programie kadrowym
 • prowadzi dokumentację związaną z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, tj. przygotowane umów o prace, świadectw pracy i porozumień do umów
 • organizuje nabory na wolne stanowiska pracy
 • wystawia zaświadczenia dotyczące zatrudnienia
 • nadzoruje realizację ocen okresowych
 • realizuje zadania związane ze sporządzaniem oraz wartościowaniem opisów stanowisk pracy członków korpusu służby cywilnej oraz zadania związane ze sporządzaniem zakresów czynności
 • prowadzi sprawy związane z badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy
 • zastępuje Sekretarza jednostki podczas jego nieobecności
 • przygotowuje dokumentację w zakresie wyznaczania urzędowych lekarzy weterynarii zgodnie z art. 16 Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • przekazywanie do ZUS dokumentów niezbędnych do uzyskania świadczeń przez pracowników

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności umożliwiającej wykonywanie pracy na powierzonym stanowisku
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań w administracji publicznej
 • Dobra znajomość Ustawy Kodeks Pracy oraz Ustawy o służbie cywilnej i rozporządzeń wykonawczych do nich
 • Biegła znajomość obsługi komputera oraz programów komputerowych (Word, Exel itp.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość programu ProgMan Kadry
 • znajomość programu Płatnik
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego