Oferty pracy

Specjalista

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wejherowo
Ogłoszenie o naborze Nr 87933

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu przy komputerze, zagrożenie korupcją, reprezentacja
urzędu; nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia
biurowe, budynek jednopiętrowy z niskim parterem bez wind i podjazdów, wejście główne do budynku po siedmiu stopniach, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach;

Zakres zadań

 • weryfikuje prawidłowość dekretacji dokumentów finansowo-księgowych,
 • sporządza sprawozdania budżetowe PIW i wprowadza je do informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa Trezor,
 • wprowadza do programu finansowo-księgowego dowody księgowe,
 • przyjmuje gotówkę i terminowo przekazuje ją do banku,
 • prowadzi sprawy kadrowe i socjalne, w tym akta osobowe,
 • rozlicza rachunkowo zadania wykonane przez wyznaczonych lekarzy weterynarii,
 • sporządza i terminowo przekazuje dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego,
 • sporządza zestawienia danych niezbędnych do ustalenia wykonania wydatków w ramach przyznanych środków z rezerw celowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości jednostek budżetowych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość zasad rachunkowości,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 • umiejętność obsługi biurowych aplikacji komputerowych: MS Office (Word, Excel),
 • znajomość programu Subiekt, Rewizor oraz Gratyfikant,
 • obsługa informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR oraz aplikacji bankowości elektronicznej NBP.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty