Oferty pracy

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 79450

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa
przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w
siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku
to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Planowanie postępowań o zamówienie publiczne na zakup części zamiennych, akcesoriów do pojazdów jednostek organizacyjnych Policji woj. pomorskiego oraz Komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji mających siedzibę w Komendzie Policji woj. pomorskiego. Opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych.
 • Realizacja rocznego planu finansowego w poszczególnych pozycjach budżetowych, którymi dysponuje Wydział w zakresie zabezpieczenia potrzeb komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, jednostek organizacyjnych Policji woj. pomorskiego oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji mających siedzibę w Komendzie.
 • Planowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją przeglądów, napraw gwarancyjnych sprzętu transportowego w firmach zewnętrznych.
 • Planowanie i ewidencjonowanie wydatków według poszczególnych pozycji budżetowych. Kontrola danych zawartych w dokumentach ze stanem faktycznym. Sprawdzanie kompletności załączonej dokumentacji, prawidłowości klasyfikacji budżetowej w celu uregulowania zobowiązać finansowych.
 • Sporządzaine projektów decyzji zarządzeń z zakresu gospodarki transportowej.
 • Nadzór nad magazynem części zamiennych Wydziału Transportu KWP w Gdańsku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub powyżej 1 roku w danym obszarze
 • komunikatywność, asertywność oraz umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • umiejętność przekonywania i negocjacji,
 • umiejętność konsultacji kwestii drażliwych,
 • dobra organizacja pracy własnej, rzetelność,
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty