Oferty pracy

Specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 47610

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie
- krajowe wyjazdy służbowe
- zagraniczne wyjazdy służbowe
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak windy
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • dokonywanie zdalnej lub bezpośredniej diagnostyki i usuwanie awarii sprzętu łącznościowego
 • dokonywanie systematycznych przeglądów technicznych i drobnych napraw sprzętu łącznościowego
 • instalowanie sprzętu oraz instalowanie i aktualizowanie oprogramowania systemów łączności radiowej wraz z konfigurowaniem ustawień systemowych
 • przekazywanie sprzętu łączności radiowej, komórkowej, VoIP i analogowej użytkownikom oraz ewidencjonowanie sprzętu łącznościowego
 • obsługa zleceń na pomiary kontrolne rozkładu pól elektromagnetycznych dla potrzeb środowiska pracy BHP oraz pomiary kontrolne natężenia pola elektrycznego dla potrzeb środowiska ogólnego (ochrony środowiska) dla urządzeń nadawczych dokonywanych przez podmioty zewnętrzne
 • przygotowywanie wniosku o pozwolenie radiowe na używanie urządzeń radiowych oraz rozliczanie opłaty telekomunikacyjnej
 • dokonywanie czynności związanych z zakupem sprzętu łącznościowego
 • dokonywanie przeglądów technicznych okablowania antenowego, masztów i anten łączności radiowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunek elektronika i telekomunikacja, informatyka, elektrotechnika lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze radiokomunikacji, telekomunikacji, radiolokacji
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów prawa telekomunikacyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie informatyka lub zarządzanie projektami
 • certyfikaty sieciowe CCNA; CCNP
 • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (świadectwo kwalifikacyjne E/1)
 • świadectwo radiooperatora GOC, ROC, LRC, SRC, VHF, CSO
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych