Oferty pracy

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 136843

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - nietypowe godziny pracy, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, -pernamenta obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub pzeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych pomorskiej sieci WAN oraz MAN, w tym elementów systemu OST 112, w celu zapewnienia użytkownikom właściwego dostępu do systemów radiokomunikacyjnych ZSR i DMR,
 • zarządzanie, administrowanie i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej systemów ZSR i DMR i urządzeń radiokomunikacyjnych Policji w woj. pomorskim,
 • koordynowanie pracy pracowników oraz stopnia wykonania przez nich zadań oraz udzielanie porad technicznych użytkownikom systemów radiokomunikacyjnych Policji w zakresie ich funkcjonowania, w tym usuwanie awarii oraz wdrażanie nowych projektów radiokomunikacyjnych (TETRA) z uwzględnieniem wieloletniego okresu projektowo-wdrożeniowego,
 • opracowywanie założeń do SIWZ oraz udział w pracach komisji przetargowych, udzielanie oferentom odpowiedzi na pytania dotyczące wymaganych parametrów technicznych i jakościowych celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyłonienie dostawcy zamówienia,
 • zarządzanie systemami dyspozytorskimi w zakresie funkcjonowania systemów radiokomunikacyjnych na obszarze działania pomorskiej Policji,
 • tworzenie aplikacji i administrowanie systemami baz danych opartych o silniki MySQL, POSTGRES, ORACLE, w tym: rejestracji korespondencji, taryfikacji oraz cyfrowej dokumentacji sieci,
 • tworzenie i nadzór nad stosowaniem polityk bezpieczeństwa zapewniających interoperacyjność eksploatowanych systemów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub powyżej 1 roku w danym obszarze; elektronika, radiokomunikacja, telekomunikacja, teleinformatyka, informatyka
 • asertywność, umiejętność przekonywania i wyrażania swoich poglądów, umiejętność kierowania zespołem,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym - zapewniającym umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • świadectwo kwalifikacyjne E, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci na stanowisku eksploatacji.


Zobacz podobne oferty