Oferty pracy

Specjalista w Wydziale Najmu

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista w Wydziale Najmu
Miejsce pracy: Gdańsk

Na tym stanowisku będziesz współuczestniczyć w procesie komercyjnego oddawania nieruchomości PKP S.A. w najem lub dzierżawę, poprzez:

 • Aktywne poszukiwanie najemców powierzchni dworców kolejowych i najemców/dzierżawców innych nieruchomości,
 • Badanie rynku najmu i dzierżawy nieruchomości, analizy własnych stawek czynszowych, zlecanie operatów szacunkowych,
 • Prowadzenie działań przygotowujących do oddania nieruchomości w najem/dzierżawę (przetarg, aukcja, negocjacje, przyjęcie oferty),
 • Zarządzanie obowiązującymi umowami najmu/dzierżawy na dworcach kolejowych i innych nieruchomościach, w tym prowadzenie rejestru umów najmu i dzierżawy nieruchomości z obszaru działania Oddziału,
 • Inicjowanie i prowadzenie działań w celu zapewnienia ciągłości zagospodarowania nieruchomości, w tym uzasadnionej kontynuacji stosunku umownego z dotychczasowym najemcą, który należycie wykonywał swoje obowiązki,
 • Współpracę z kancelariami notarialnymi w zakresie zredagowania projektów aktów notarialnych oraz właściwymi organami administracji publicznej i sądami w zakresie pozyskiwania niezbędnej dokumentacji (wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, itp.).
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Minimum średniego wykształcenia (mile widziane osoby z wykształceniem wyższym lub w trakcie studiów niestacjonarnych),
 • Znajomości przepisów prawa oraz zagadnień związanych z obrotem nieruchomościami,
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (znajomość oprogramowania SAP będzie dodatkowym atutem),
 • Wysokich umiejętności interpersonalnych, negocjacyjnych oraz umiejętności pracy w zespole,
 • Dobrej organizacji pracy własnej i samodzielności w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • Czynnego prawa jazdy kat. B,
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę na zastępstwo,
 • Produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza,
 • Szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych,
 • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • Atmosferę - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


Zobacz podobne oferty