Oferty pracy

Specjalista w Wydziale Najmu

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista w Wydziale Najmu
Miejsce pracy: Gdańsk

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny_a m.in. za:

 • Aktywne poszukiwanie najemców powierzchni dworców kolejowych i najemców/dzierżawców innych nieruchomości,
 • Badanie rynku najmu i dzierżawy nieruchomości, analizy własnych stawek czynszowych, zlecanie operatów szacunkowych,
 • Prowadzenie działań przygotowujących do oddania nieruchomości w najem/dzierżawę (przetarg, aukcja, negocjacje, przyjęcie oferty),
 • Zarządzanie obowiązującymi umowami najmu/dzierżawy na dworcach kolejowych i innych nieruchomościach, w tym prowadzenie rejestru umów najmu i dzierżawy nieruchomości z obszaru działania Oddziału,
 • Inicjowanie i prowadzenie działań w celu zapewnienia ciągłości zagospodarowania nieruchomości, w tym uzasadnionej kontynuacji stosunku umownego z dotychczasowym najemcą, który należycie wykonywał swoje obowiązki,
 • Współpracę z kancelariami notarialnymi w zakresie zredagowania projektów aktów notarialnych oraz właściwymi organami administracji publicznej i sądami w zakresie pozyskiwania niezbędnej dokumentacji (wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, itp.),
 • Realizację planu przychodów z komercyjnego najmu/dzierżawy w obszarze działania Wydziału.

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Wykształcenia wyższego (mile widziane również osoby w trakcie studiów niestacjonarnych),
 • Znajomości przepisów prawa (Kodeks Cywilny, Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami, Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe) oraz zagadnień związanych z obrotem nieruchomościami,
 • Wysokich umiejętności interpersonalnych, negocjacyjnych oraz umiejętności pracy w zespole,
 • Dobrej organizacji pracy własnej i samodzielności w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (znajomość oprogramowania SAP będzie dodatkowym atutem),
 • Czynnego prawa jazdy kat. B,
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Co możemy Ci zaoferować?

 • Umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • Dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku,
 • Dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne,
 • Dzień wolny z okazji Dnia Kolejarza,
 • Udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


Zobacz podobne oferty