Oferty pracy

Specjalista w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych
Miejsce pracy: Gdańsk

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny_a m.in. za:

 • Prowadzenie spraw z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości PKP S.A. (pozyskiwanie wykazów środków trwałych, opracowywanie rocznych planów uwłaszczeniowych, ujawnianie aktualnych danych o  nieruchomościach PKP S.A w Ewidencji gruntów i budynków, księgach wieczystych oraz w kolejowych bazach danych),
 • Prowadzenie spraw z zakresu aktualizacji danych w publicznych źródłach informacji o nieruchomościach PKP S.A. (pozyskiwanie i przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania o sprostowanie informacji o nieruchomości),
 • Prowadzenie spraw z zakresu ujawniania zmian w ewidencji terenów zamkniętych (zbieranie i analiza dokumentacji geodezyjnej, przygotowanie i przesyłanie wniosków o dokonanie zmian w ewidencji terenów zamkniętych, informowanie właściwych jednostek samorządu terytorialnego o zaistniałych zmianach, wydawanie zaświadczeń o terenach zamkniętych, wykonywanie raportów analiz i zestawień z zakresu dokonanych zmian, wprowadzanie zmian w bazie KEIG),
 • Prowadzenie czynności związanych z procesem dokonywania uzgodnień podziałów geodezyjnych, wyłączenia z ewidencji terenów zamkniętych oraz obrotu nieruchomościami PKP S.A.,
 • Współpracę z Wydziałem Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych w Centrali PKP S.A.,
 • Uzgodnienie dokumentów księgowych w systemie FiKOD (opis i merytoryczna kontrola),
 • Wnioskowanie do Biura Finansów i Rachunkowości o wystawienie faktur,
 • Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości.
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Wykształcenia wyższego o specjalności w dziedzinie geodezji i kartografii,
 • Wiedzy i umiejętności niezbędnych do: przygotowania nieruchomości do uwłaszczenia, ujawniania prawa użytkowania wieczystego w księgach wieczystych, badania stanu prawnego gruntów oraz opiniowania nieruchomości przygotowanych do zbycia,
 • Znajomości obsługi geodezyjnych programów komputerowych, obliczeniowych i graficznych oraz pakietu Microsoft Office,
 • Umiejętności opracowania obiektowej mapy cyfrowej,
 • Znajomości systemów KEIG i SAP,
 • Przynajmniej podstawowej znajomości języków GML oraz UML,
 • Umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji w ramach przydzielonych kompetencji,
 • Łatwości komunikacji oraz umiejętności argumentowania,
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego oraz znajomość specyfiki prac geodezyjnych realizowanych na kolejowych terenach zamkniętych.

Co możemy Ci zaoferować?

 • Umowę na czas zastępstwa,
 • Dogodną lokalizację miejsca pracy,
 • Ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • Dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku,
 • Dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne,
 • Udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.