Oferty pracy

Specjalista w Dziale Utrzymania w Zarządzie Zlewni

Specjalista w Dziale Utrzymania w Zarządzie Zlewni
Miejsce wykonywania pracy:
Gdańsk, Al. Grunwaldzka 184
Obszar działania Zarządu Zlewni w Gdańsku.

Termin składania CV: 25 kwietnia 2024 r.

Forma zatrudnienia to umowa na zastępstwo.
Zakres obowiązków
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem programów, planów wieloletnich i rocznych oraz realizacja zadań w zakresie utrzymania,
 • określanie potrzeb finansowych dla planowanych zadań utrzymaniowych i przy wnioskowaniu o środki na realizację,
 • ocenę szkód i opracowywanie planów usuwania skutków powodzi,
 • realizację prac związanych z utrzymaniem wód oraz utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, o których mowa w art. 191 Ustawy Prawo Wodne oraz uzgadnianie projektów decyzji na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • współpracę z innymi podmiotami w zakresie współfinansowania lub partycypacji w kosztach utrzymania wód i urządzeń wodnych,
 • uzyskiwanie wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
 • współpracę z komisjami ds. szacowania szkód po wystąpieniu powodzi,
 • współpracę z właściwymi instytucjami w zakresie zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa,
 • dokonywanie okresowych przeglądów budowli i urządzeń wodnych oraz wykonywanie kontroli stanu technicznego, a także udział w przeglądach gwarancyjnych.
Wymagania
CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu gospodarki wodnej, inżynierii środowiska, budownictwa wodnego ochrony środowiska, hydrologii melioracji,
 • posiada minimum roczne doświadczenie w obszarze zdobytego wykształcenia,
 • zna przepisy ustaw: Prawo Wodne, Prawo Budowlane, Prawo ochrony środowiska, Ustawa o ochronie przyrody, Prawo zamówień Publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • posiada prawo jazdy kat. B,
 • jest samodzielny i potrafi myśleć analitycznie,
 • skutecznie działa pod presją czasu.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej,
 • znajomość programu ArcGIS lub QGIS.
Wymagane dokumenty
Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego i załączenie aktualnego CV.
Benefity
JAKO PRACOWNIK MOŻESZ LICZYĆ DODATKOWO NA:
 • Dofinansowanie opieki zdrowotnej
 • Grupowe ubezpieczenie na życie na korzystnych warunkach
 • Dofinansowanie do karty sportowej
 • Możliwość ubezpieczenia dzieci i wnuków
 • Niskooprocentowaną pożyczkę na cele mieszkaniowe
 • Paczki mikołajkowe dla dzieci
 • 2 dodatkowe dni wolne w roku dla niepalących
 • Dofinansowanie do wypoczynku - Wczasy pod gruszą"
 • Pokoje gościnne w atrakcyjnych lokalizacjach
 • Nauka języków - dostęp do platformy eTutor
 • Specjalistyczne szkolenia i możliwość dofinansowania studiów
 • Dopłatę do wypoczynku dzieci i młodzieży


Zobacz podobne oferty