Oferty pracy

Specjalista / Specjalistka ds. Inwestycji i Remontów (Wydział Techniczny)

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

 

Specjalista / Specjalistka ds. Inwestycji i Remontów (Wydział Techniczny)
Miejsce pracy: Gdańsk
 • Przygotowanie materiałów i danych do planu inwestycji i remontów,
 • Przygotowanie i terminową realizację przydzielonych zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • Uzgadnianie z osobą odpowiedzialną za koordynację wykonania planu inwestycyjnego i remontów zmian w budżecie i pozycjach planu oraz wykonania realizowanych inwestycji i remontów,
 • Uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu, warunkach technicznych oraz uzyskiwanie pozwoleń na budowę dla realizowanych lub planowanych inwestycjach i remontów,
 • Kompletowanie materiałów wyjściowych, koncepcji, studiów wykonalności, projektów budowlanych i dokumentacji kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,
 • Przygotowanie materiałów do postępowań przetargowych lub innych trybów w oparciu o Instrukcję udzielania zamówień przez PKP S.A., Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny,
 • Udział w komisjach przetargowych, negocjacjach lub innych trybach związanych z udzielaniem zamówień na wykonanie dokumentacji technicznych oraz na roboty budowlane, dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych.
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Wykształcenia wyższego (preferowane studia budowlane lub ekonomiczne),
 • Co najmniej rocznego doświadczenia zawodowego w branży budowlanej lub na PKP,
 • Znajomości zagadnień z zakresu podstaw księgowości i rachunkowości oraz procesów remontowych i inwestycyjnych,
 • Biegłej znajomości obsługi komputera oraz programów pakietu MS Office,
 • Dobrej organizacji pracy własnej i samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań.

Oferujemy:

 • Pracę na lata - 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat,
 • Stabilizację - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza,
 • Szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • Atmosferę - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wypoczynku i wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.