Oferty pracy

Specjalista ds. wdrożeń na obiektach telekomunikacyjnych

Jesteśmy pierwszą i największą w Polsce firmą zajmującą się planowaniem, budową i obsługą współdziałających sieci radiowych Orange i T-Mobile. Oferujemy usługi największym operatorom w kraju, zapewniając im optymalną bazę technologiczną do konkurowania. Wdrażamy innowacyjne technologie i dbamy o efektywność kosztową dla naszych klientów przy zachowaniu wysokiej jakości.

Naszym pracownikom zapewniamy unikalne możliwości rozwoju zawodowego i atrakcyjne warunki zatrudnienia. Wyrazem uznania dla wysokiej jakości polityki personalnej, przyjaznej kultury organizacyjnej oraz rozwiązań służących podnoszeniu kwalifikacji pracowników w NetWorkS! jest przyznane nam godło Inwestor w Kapitał Ludzki.

 

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. wdrożeń na obiektach telekomunikacyjnych
Miejsce pracy: Gdańsk
Nr ref.: 100/AS/ODN-GDA-PMGT/2022
Opis zadań na stanowisku:
 • Budowa i rozbudowa infrastruktury sieci mobilnych w zakresie przygotowania dokumentacji, instalacji, integracji oraz rozliczenia tych etapów zadania inwestycyjnego
 • Przygotowanie do zamówienia pełnej specyfikacji sprzętowej zadania inwestycyjnego na podstawie dokumentów projektowych.
 • Nadzór nad terminami realizacji zamówień.
 • Nadzór operacyjny oraz koordynacja prac podwykonawców w zakresie instalacji sprzętu oraz integracji
 • Raportowanie statusu prac realizowanych zadań inwestycyjnych oraz terminów planowanych działań w zakresie instalacji i integracji sprzętu

 

Oczekiwania wobec kandydatów:
 • Wykształcenie wyższe telekomunikacyjne
 • Znajomość budowy i architektury sieci komórkowej 2G, 3G i transmisyjnej
 • Mile widziane doświadczenie we wdrażaniu, instalowaniu sprzętu telekomunikacyjnego telefonii komórkowej
 • Predyspozycje do pracy na wysokości
 • Umiejętności organizacyjne, zorientowanie na rozwiązywanie problemów, otwartość i komunikatywność
 • Dobra znajomość pakietu MSOffice, AutoCad. Umiejętność tworzenia i analizowania raportów
 • Znajomość języka angielskiego – w stopniu wystarczającym do czytania dokumentacji technicznej
Wybranej osobie oferujemy:
 • Umowę o pracę
 • System premiowy
 • Prywatną opiekę medyczną w Enel-Med
 • Ubezpieczenie na życie
 • Kartę sportową
 • Dodatkowy dzień wolny w roku
 • Dodatkowe świadczenia socjalne
W CV (życiorysie) prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych/w załączonym CV/ przez NetWorkS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, jako administratora danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych - na potrzeby realizacji procedur rekrutacji pracowników przeprowadzanych na obecne i przyszłe stanowiska. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania i złożenia oświadczenia o cofnięciu niniejszej zgody w każdym czasie.Jednocześnie informujemy, że bez powyższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana.


Zobacz podobne oferty