Oferty pracy

Specjalista ds. Systemów Informatycznych - WEBCON BPS Developer

Specjalista ds. Systemów Informatycznych - WEBCON BPS Developer
Miejsce pracy: Gdańsk
R/84R23/AB

Gdański Uniwersytet Medyczny w związku z dynamicznym rozwojem obszaru IT poszukuje specjalistów, którzy chcą wziąć udział w cyfrowej transformacji dużej organizacji. Przez najbliższe lata mamy ambicję zmodernizować obszar systemów informatycznych oraz infrastruktury na podstawie nowoczesnej strategii IT, we współpracy z innymi jednostkami Uniwersytetu, przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu zarządzania procesami, rozwoju systemów i metodyk zarządzania projektami. Dołącz do nas!

 

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDĄ NALEŻAŁY:

 • Prace w zakresie rozwoju obecnych i nowych aplikacji do elektronicznego obiegu dokumentów wspomagających procesy Uniwersytetu w oparciu o platformę typu low-code Webcon BPS:
  • Prace projektowe – wykonanie architektury aplikacji zgodnie ze specyfikacją analityczną,
  • Prace developerskie w ramach projektu oraz udział w zespole projektowym i bieżąca współpraca z analitykiem, testerem oraz kierownikiem projektu,
  • Prace wdrożeniowe – implementacja nowych rozwiązań, rozwój obecnych aplikacji oraz integracja platformy Webcon BPS z innymi systemami Uczelni,
  • Prace utrzymaniowe – bieżący monitoring aplikacji, usuwanie nieprawidłowości działania systemu, aktualizacje platformy Webcon BPS, optymalizacja konfiguracji procesów, świadczenie pomocy dla użytkowników.
 • Doradztwo oraz pomoc w zakresie analizy, konfiguracji, testów oraz wdrożenia produkcyjnego aplikacji, obiegów, procesów konfigurowanych na środowiskach platformy Webcon BPS,
 • Udział w spotkaniach analitycznych oraz organizacyjnych,
 • Dokumentacja wdrożeniowa zgodnie z ITIL 4 na podstawie przyjętych w Uniwersytecie procedur.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • Wykształcenia wyższego – informatycznego,
 • Minimum rocznego doświadczenia w pracy na stanowisku developera platformy Webcon BPS,
 • Dobrej znajomości zapytań SQL oraz języka JavaScript,
 • Podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania Microsoft Windows Server oraz Microsoft SQL Server,
 • Umiejętności analitycznego myślenia, samodzielności, planowania i terminowej realizacji zadań oraz dobrych zdolności komunikacyjnych,
 • Umiejętności pracy zespołowej oraz rzetelności w realizacji zaplanowanych działań,
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu wystarczającym do czytania i rozumienia dokumentacji technicznej.
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:
 • Doświadczenie w integracji aplikacji z wykorzystaniem REST API,
 • Znajomości wzorców projektowych, zasad zarządzania projektami AGILE, SCRUM oraz języków modelowania BPMN, UML,
 • Umiejętność stosowania metodyk zwinnych,
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze szkolnictwa wyższego.

OFERUJEMY:

 • Pracę w oparciu o sprawdzone metodyki oraz standardy:
  • ITIL 4,
  • AGILE,
  • ISO 27001,
 • Szkolenia niezbędne na stanowisku pracy:
  • WEBCON Academy,
  • SQL,
  • Bezpieczeństwo IT,
 • Uczestnictwo w branżowych konferencjach,
 • Indywidualnie określana ścieżka rozwoju pracownika wraz z pakietem szkoleń,
 • Umowa o pracę,
 • Benefity dla rodziców,
 • Atrakcje kulturalne i sportowe,
 • Wczasy pod gruszą.