Oferty pracy

Specjalista ds. Rozliczeń w Dziale Niekomercyjnych Badań Klinicznych

Specjalista ds. Rozliczeń w Dziale Niekomercyjnych Badań Klinicznych
Miejsce pracy: Gdańsk
R/54R22/AB

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • koordynowanie finansowania i rozliczania zadań w projektach dotyczących niekomercyjnych badań klinicznych zgodnie z wymogami podmiotu finansującego i obowiązującymi przepisami,
 • ocenianie kwalifikowalności wydatków zgodnie z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz umową o dofinansowanie,
 • opisywanie dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z Wytycznymi,
 • opracowywanie finansowej części wewnętrznych i zewnętrznych sprawozdań związanych z realizacją i rozliczaniem projektów, w tym wniosków o płatność,
 • stałe współpracowanie z zespołem projektowym oraz jednostkami Uczelni biorącymi udział w realizacji projektu,
 • uczestnictwo w konsultacjach w zakresie przygotowania projektów badań klinicznych, w tym współpraca w konstruowaniu budżetu,
 • podejmowanie działań zmierzających do eliminowania nieprawidłowości i zagrożeń stwierdzonych w trakcie realizacji projektu oraz wniosków wynikających z analiz audytowych i kontrolnych,
 • archiwizowanie dokumentacji projektowej.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie,
 • doświadczenia w rozliczaniu projektów naukowo-badawczych,
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego (min. poziom B2),
 • doskonałych zdolności organizacyjnych i analitycznych,
 • wysokich umiejętności interpersonalnych,
 • bardzo dobrej znajomości obsługi programów pakietu Microsoft Office,
 • dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu zamówień publicznych.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.


Zobacz podobne oferty