Oferty pracy

Specjalista ds. Procesów

W związku z realizacją Programu Rozwoju Uczelni Wyższych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER 3.5)

 

Gdański Uniwersytet Medyczny

poszukuje kandydata na stanowisko

Specjalista ds. Procesów
Miejsce pracy: Gdańsk

Programu Rozwoju Uczelni Wyższych realizowany na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2019-2023 zakłada m.in. modyfikacje programów nauczania służące ich dostosowaniu do wyzwań otoczenia społ.-gosp., przeprowadzenie szkoleń dla studentów wspierające kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym, przeprowadzenie szkoleń służących poprawie kompetencji kadr dydaktycznych, wdrożenie nowych narzędzi zarządzania bazujące na zoptymalizowanych procesach, w tym dotyczące zarządzania procesem, zapewnienia jakości kształcenia oraz zarządzaniu informacją edukacyjną czy realizacja szkoleń w celu podniesienia kompetencji kadr zarządczych i administracyjnych uczelni.

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • udział w inicjatywach i projektach związanych z usprawnianiem procesów realizowanych na Uniwersytecie i rozwojem narzędzi wspierających,
 • tworzenie i aktualizacja dokumentacji procesowej w systemie zarządzania procesami,
 • projektowanie, testowanie oraz wdrażanie obiegów w specjalistycznych narzędziach klasy BPMS/Workflow,
 • współpraca z osobami z różnych obszarów Uniwersytetu, jak i z zespołami technologicznymi w zakresie analizy i opisu technicznego wymagań,
 • bieżąca parametryzacja i modyfikacje obiegów w systemie,
 • zapewnienie wsparcia pracownikom Uniwersytetu, w tym przyjmowanie i obsługa zgłoszeń w zakresie funkcjonowania procesów w systemie, opracowywanie materiałów szkoleniowych i instruktażowych, sporządzenie raportów i zestawień zarządczych,
 • przeprowadzanie szkoleń z metodyk zarządzania procesami i narzędzi zarządzania procesami.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • wykształcenia wyższego: IT, matematyka, zarządzanie lub pokrewne,
 • doświadczenia w optymalizacji procesów, dodatkowym atutem będzie certyfikat Black Belt, certyfikat BPMN IBS PAN lub OMG Certified Expert in BPM,
 • wiedzy i doświadczenia z zakresu Lean Management,
 • wiedzy i doświadczenia w zakresie systemów typu Workflow, ERP, ECM, BPMS,
 • znajomości języka angielskiego (min. poziom B1),
 • znajomości platformy Office365,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętności z zakresu programowania.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na czas trwania Programu Rozwoju Uczelni Wyższych w ramach POWER 3.5
 • benefity dla rodziców,
 • atrakcje kulturalne i sportowe,
 • wczasy pod gruszą.


Zobacz podobne oferty