Oferty pracy

Specjalista ds. Obsługi Studentów

Specjalista ds. Obsługi Studentów
Miejsce pracy: Gdańsk
R/27R22/AB

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • kompleksowa obsługa studentów krajowych i obcojęzycznych, w tym m.in.:
 • prowadzenie prawidłowej i rzetelnej dokumentacji przebiegu studiów na podstawie obowiązujących przepisów,
 • redagowanie i tłumaczenie pism oraz wzorów dokumentów w języku angielskim dotyczących m.in. toku studiów,
 • prowadzenie spraw dotyczących realizacji toku nauczania,
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją i przebiegiem wakacyjnych praktyk studenckich,
 • koordynowanie spraw związanych z badaniami lekarskimi studentów,
 • wydawanie zaświadczeń na żądanie studentów oraz organów wewnętrznych lub zewnętrznych w sprawach dotyczących studenta i/lub toku studiów,
 • naliczanie opłat za studia niestacjonarne, powtarzanie roku, warunki, opłatę za dyplom itp.,
 • prowadzenie dokumentacji i koordynowanie działań związanych z wydawaniem decyzji w indywidualnych sprawach studenta,
 • prowadzenie spraw związanych z obronami prac magisterskich, w tym przygotowanie dyplomów i suplementów.
 • obsługa systemów GUMed wykorzystywanych do zapisu elektronicznego baz danych zawierających m.in. dokumentacje przebiegu studiów,
 • obsługa studentów - realizowana bezpośrednio w ruchu ciągłym,
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu wynikającego z realizowanych przez Dziekanat zadań.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia wyższego (minimum licencjat),
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2, potwierdzonej certyfikatem językowym lub doświadczeniem w pracy z językiem angielskim,
 • biegłej obsługi komputera (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, bazy danych),
 • bardzo dobrej organizacji pracy i umiejętności ustalania priorytetów,
 • umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym oraz znajomość specyfiki Uczelni wyższych będzie dodatkowym atutem.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na zastępstwo,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.


Zobacz podobne oferty