Oferty pracy

Specjalista ds. Obsługi Studentów w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego

Specjalista ds. Obsługi Studentów w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego
Miejsce pracy: Gdańsk
R/20R23/WCH

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • Kompleksowa obsługa studentów krajowych i obcojęzycznych, w tym m.in.:
  • prowadzenie prawidłowej i rzetelnej dokumentacji przebiegu studiów na podstawie obowiązujących przepisów,
  • redagowanie i tłumaczenie pism oraz wzorów dokumentów w języku angielskim dotyczących m.in. toku studiów,
  • prowadzenie spraw dotyczących realizacji toku nauczania,
  • prowadzenie spraw związanych z organizacją i przebiegiem wakacyjnych praktyk studenckich,
  • koordynowanie spraw związanych z badaniami lekarskimi studentów,
  • wydawanie zaświadczeń na żądanie studentów oraz organów wewnętrznych lub zewnętrznych w sprawach dotyczących studenta i/lub toku studiów,
  • naliczanie opłat za studia niestacjonarne, powtarzanie roku, warunki, opłatę za dyplom itp.,
  • prowadzenie dokumentacji i koordynowanie działań związanych z wydawaniem decyzji w indywidualnych sprawach studenta,
  • prowadzenie spraw związanych z obronami prac magisterskich, w tym przygotowanie dyplomów i suplementów.
 • Obsługa systemów GUMed wykorzystywanych do zapisu elektronicznego baz danych zawierających m.in. dokumentacje przebiegu studiów,
 • Obsługa studentów, realizowana bezpośrednio w ruchu ciągłym,
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu wynikającego z realizowanych przez Dziekanat zadań.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • Wykształcenia wyższego (minimum licencjat),
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, potwierdzonej certyfikatem językowym lub doświadczeniem w pracy z językiem angielskim,
 • Biegłej obsługi komputera (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, bazy danych),
 • Bardzo dobrej organizacji pracy i umiejętności ustalania priorytetów,
 • Umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu,
 • Wysokiej kultury osobistej,
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym oraz znajomość specyfiki Uczelni wyższych będzie dodatkowym atutem.

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę na zastępstwo,
 • Pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • Możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,
 • Pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.


Zobacz podobne oferty