Oferty pracy

Specjalista ds. likwidacji szkód

SALTUS Ubezpieczenia

poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. likwidacji szkód
Miejsce pracy: Sopot
Nr ref.: SLS/TUW/04/2022
Zadania na stanowisku:
 • Obsługa zgłoszonych szkód osobowych,
 • Ocena zasadności i weryfikacja roszczeń,
 • Współpraca z wszystkimi stronami procesu likwidacji szkody (m.in. ubezpieczeni, pośrednicy, podmioty zewnętrzne, lekarz orzecznik),
 • Ustalenie wysokości odszkodowań oraz obsługa związanych z tym płatności i kosztów likwidacji szkody,
 • Kontakt i obsługa telefoniczna klienta,
 • Rozpatrywanie reklamacji związanych z procesem likwidacji.
Od kandydatów oczekujemy:
 • Minimum dwuletniego doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Znajomości przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, kodeksu cywilnego i przepisów związanych z obsługą szkód osobowych,
 • Dobrej organizacji i umiejętności ustalania priorytetów,
 • Dokładności, sumienności,
 • Wykształcenia średniego (wyższe będzie dodatkowym atutem),
 • Gotowości do rozwoju,
 • Znajomości pakietu MS Office (Word, Excel).
Oferujemy:
 • Umowę o pracę,
 • Pracę w doświadczonym zespole,
 • Pakiet bonusów: ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie, dostęp do programu Multisport., wczasy pod gruszą, PPE, świąteczne upominki, możliwość dołączenia do SALTUS Sport Team,
 • Dobrą lokalizację biura, w centrum Sopotu,
 • Ruchomy rozkład czasu pracy – możliwość rozpoczęcia pracy między 7:00-9:00,
 • Możliwość pracy zdalnej w wymiarze zgodnym z regulaminem.
Decydując się na udział w procesie rekrutacyjnym związanym z powyższym ogłoszeniem o pracę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Dane te będą przetwarzane przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, jako administratora(ów) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest art. 22 1 kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO * . W związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym dane osobowe będą przechowywane przez nas po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy.

Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 22 1 §1 kodeksu pracy jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie może uniemożliwić prawidłowe jego przeprowadzenie. Podanie danych osobowych wykraczających poza ten zakres, w tym wizerunku pozostaje całkowicie dobrowolne.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, którym administrator(rzy) zlecił(li) czynności w zakresie przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, przechowywania dokumentacji lub utrzymania systemów informatycznych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@saltus.pl lub telefonicznie pod numerem 801 888 666.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie prawa:
1. cofnięcia w dowolnym czasie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 RODO,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
5. przenoszenia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
7. interwencji u administratora lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.