Oferty pracy

Specjalista ds. Instalacji Sanitarnych

Gdański Uniwersytet Medyczny

poszukuje doświadczonego specjalisty na stanowisko

Specjalista ds. Instalacji Sanitarnych
Miejsce pracy: Gdańsk
(umowa na zastępstwo)

 

O ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • koordynowanie prawidłowości funkcjonowania sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania w obiektach Uniwersytetu,
 • udział w tworzeniu rocznych planów remontów i konserwacji obiektów,
 • udział w pracach nad realizacją nowych obiektów Uniwersytetu oraz w pracach remontowych, modernizacyjnych i eksploatacyjnych,
 • rozliczanie wykonanych robót oraz nadzór nad ich realizacją,
 • proponowanie rozwiązań w ramach planowanych projektów remontowo-budowlanych,
 • udział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej oraz w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • uzyskiwanie, zgodnie z prawem budowlanym, decyzji i zezwoleń na prace budowlane oraz remontowe w zakresie swoich zadań,
 • przygotowywanie zleceń i projektów umów,
 • udział w przeglądach planowanych i gwarancyjnych.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • wykształcenia wyższego technicznego kierunkowego,
 • kilkuletniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, mile widziane doświadczenie w eksploatacji sieci i instalacji wod-kan, c.o., gaz.,
 • umiejętności sporządzania przedmiarów, kosztorysów, w tym obsługi programu NORMA,
 • znajomości ustawy o zamówieniach publicznych oraz prawa budowlanego,
 • umiejętności sprawnego komunikowania się z właściwymi urzędami,
 • asertywności, wysokiej kultury osobistej, umiejętności współpracy w zespole,
 • dobrej umiejętności posługiwania się komputerem i pakietem Office,
 • dodatkowym atutem będą: znajomość obsługi programu AutoCad oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
OFERUJEMY:
 • Umowę o pracę na zastępstwo,
 • Benefity dla rodziców,
 • Atrakcje kulturalne i sportowe,
 • Wczasy pod gruszą.