Oferty pracy

Specjalista ds. BHP i PPOŻ

Specjalista ds. BHP i PPOŻ
Miejsce pracy: Gdynia
Co Ciebie czeka:
 • Monitorowanie i wdrażanie obowiązujących instrukcji z zakresu BHP i PPOŻ, a także kreowanie nowatorskich rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pracy.
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.
 • Podnoszenie świadomości BHP i PPOŻ wśród pracowników poprzez organizację szkoleń.
 • Wdrażanie norm bezpieczeństwa, rekomendowanie zmian i innowacji, które zwiększą bezpieczeństwo pracy.
 • Nadzór nad prowadzeniem postępowań powypadkowych oraz aktywna rola w rekomendowaniu i wdrażaniu zmian poprawiających warunki pracy.
 • Organizacja szkoleń dla pracowników, kontrola bezpieczeństwa w Grupie Vectry i jednostkach podległych, archiwizacja dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 • Nadzór i zlecanie wyposażenia budynków, obiektów budowlanych, terenów w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.
 • Zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.
Nasze wymagania:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Praktyczna znajomość przepisów prawnych w zakresie BHP oraz umiejętność ich stosowania w praktyce.
 • Udokumentowane kwalifikacje w zakresie BHP i PPOŻ.
 • Gotowość do podroży służbowych - prawo jazdy kat. B.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętności pracy w grupie.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Systematyczność i samodzielność.
 • Terminowość i sumienność.
Co Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w ramach Grupy Kapitałowej oferującej ciekawą perspektywę rozwoju.
 • Realna możliwość wprowadzania zmian, usprawnień i szeroko rozumianych optymalizacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Dofinansowanie do karty MULTISPORT.
 • Preferencyjne warunki na usługi oferowane przez Vectrę.
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych przez VECTRA SA, a także przekazanie tych danych Spółkom Grupy VECTRA w celu realizacji bieżącej rekrutacji. Zostałem poinformowany: o przysługujących mi prawach, o danych Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych, o dobrowolności mojej zgody i możliwości jej cofnięcia w każdym czasie, o okresie przetwarzania moich danych oraz celu ich przetwarzania”