Oferty pracy

Sekretarz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Sekretarz
Miejsce pracy: Wejherowo
Ogłoszenie o naborze Nr 139212

Warunki pracy


 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; 
 • zagrożenie korupcją; 
 • stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku jednopiętrowym z niskim parterem, brak windy, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
 • wejście główne do budynku po siedmiu stopniach;
 • pomieszczenie sanitarne nie przystosowane dla osób poruszających się na wózkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Zakres zadań

 • przygotowywanie i obsługa spotkań i narad Kierownika Inspektoratu i jego Zastępcy;
 • organizowanie i koordynowanie przyjęć interesantów;
 • organizacja pracy w sekretariacie;
 • tworzenie i opracowywanie projektów pism, korespondencji i dokumentów zleconych przez Kierownika Inspektoratu i współpracowników;
 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 • obsługa centrali telefonicznej;
 • prowadzenie rejestrów związanych z przyjmowaniem i wysyłaniem korespondencji (łącznie z wysyłką);
 • prowadzenie rejestrów spraw, decyzji, postanowień i innych rodzajów dokumentów wg procedur obowiązujących w Inspektoracie;
 • prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych;
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
 • zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych;
 • ścisłe i terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań.
 • obsługa systemów: EZD; e-nadawca; legislator i innych programów informatycznych w celu zapewnienia sprawnego i właściwego obiegu dokumentów w Inspektoracie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweZobacz podobne oferty