Oferty pracy

Sekretarz szkoły/ kadry

Gdański Urząd Pracy
Sekretarz szkoły/ kadry
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/20/6711
OBOWIĄZKI:
Prowadzenie spraw kadrowych w szkole. Współtworzenie arkusza organizacyjnego szkoły. Sporządzanie sprawozdań dla organu prowadzącego (WRS) i organu sprawującego nadzór pedagogiczny (KO), w zakresie powierzonych zadań. Sporządzanie sprawozdań PFRON. Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie powierzonych zadań. Wprowadzanie danych do SIO w zakresie powierzonych zadań. Ścisła współpraca z GCUW w zakresie przygotowania i realizacji umów zlecenia. Nadzór nad pracownikami administracji. Opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych Zespołu (w zakresie powierzonych zadań). Wprowadzenie i bieżąca obsługa PPK.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), administracyjne


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe mgr lub licencjackie (preferowane: prawo, administracja, zarządzanie).Znajomość zagadnień z zakresu następujących ustaw: KN, KP, Prawo oświatowe, ustawa o pracownikach samorządowych, KPA, ustawa o PPK. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwa, ścigane z oskarżenia publicznych lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowania opinia, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

4 060 - 4 480 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy



Zobacz podobne oferty