Oferty pracy

Samodzielny referent

Urząd Statystyczny w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 117213

Warunki pracy


 • Praca biurowa w pozycji siedzącej praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie wykonywana w siedzibie Urzędu.

 • Budynek Urzędu posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, a także odpowiednio dostosowane pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

 • Kontakt telefoniczny z podmiotami gospodarki narodowej.

 • Praca wymagająca dużej odporności na stres z uwagi na bezpośredni kontakt  z  interesantami.

Zakres zadań

 • obsługuje podmioty w zakresie rejestracji, zmiany lub likwidacji działalności gospodarczej,
 • przeprowadza analizy i weryfikuje wnioski elektroniczne pochodzące z baz: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Sądowego – Krajowej Ewidencji Podatników, Systemu Informacji Oświatowej oraz papierowych wraz z ich archiwizacją,
 • wydaje zaświadczenia o nadanych numerach identyfikacyjnych REGON na żądanie podmiotu,
 • udziela informacje statystyczne z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności
 • umiejętność wykorzystania wiedzy,
 • otwartość na doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej,
 • umiejętność współpracy,
 • dobra znajomość obsługi narzędzi IT: MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • myślenie analityczne,
 • orientacja na klienta/interesanta,


Zobacz podobne oferty