Oferty pracy

Samodzielny Referent ds. Administracyjnych w Wydziale Nauk o Zdrowiu

Samodzielny Referent ds. Administracyjnych w Wydziale Nauk o Zdrowiu
Miejsce pracy: Gdańsk
R/112R21/WCH
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie spraw Wydziału Nauk o Zdrowiu związanych z kompleksową obsługą programu komputerowego Dziekanat – Verbis,
 • wprowadzanie danych dotyczących studentów,
 • wprowadzanie danych dotyczących planów studiów i aktualizowanie ich,
 • wprowadzanie danych dotyczących liczebności grup seminaryjnych i ćwiczeniowych,
 • wprowadzanie informacji dotyczących przebiegu studiów studentów WNoZ,
 • aktywowanie i przedłużanie ważności ELS,
 • przygotowywanie danych do personalizacji dyplomów ukończenia studiów, drukowanie odpisów dyplom oraz odpisów w językach obcych oraz rejestrów, coroczna aktualizacja suplementów do dyplomu i prowadzenie ich ewidencji,
 • generowanie zestawień, wykazów studentów i absolwentów, sprawozdań GUS i innych zgodnie z zapotrzebowaniem,
 • przydzielanie opłat studentom, prowadzenie analizy dokonanych wpłat i ścisła współpraca z działem księgowości GUMed w tym zakresie,
 • prowadzenie spraw związanych z umowami zlecenia dla nauczycieli akademickich – opiekunów praktyk na ED oraz opiekunów studentów na WNoZ.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia wyższego, minimum licencjackiego na kierunku administracja lub ekonomia lub informatyka lub pokrewne,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikacyjnym,
 • doświadczenia w pracy administracyjnej minimum 2 lata,
 • doświadczenie w pracy w środowisku wyższych uczelni będzie dodatkowym atutem.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.