Oferty pracy

Samodzielny Energetyk

Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Samodzielny Energetyk
Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Słowackiego 200
Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:
 • stały nadzór oraz codzienna kontrola urządzeń oraz systemów funkcjonujących na lotnisku
 • zapewnienie ciągłości eksploatacji w/w urządzeń oraz systemów
 • umiejętne zarządzanie eksploatacją stacji elektroenergetycznych
 • samodzielne usuwanie pilnych usterek
 • nadzór nad wykonywanymi przeglądami oraz naprawami.
Oczekujemy:
 • wykształcenie minimum średnie techniczne (mile widziane kierunkowe – elektryk/energetyk)
 • umiejętności działania w trudnych sytuacjach związanych z pracą w ruchu
 • uprawnienia SEP „E” Grupa I do pracy przy napięciu 15kV lub wyższe
 • prawo jazdy kategorii „B”
 • umiejętności pracy w zespole
 • umiejętności zarządzania własnym czasem pracy
 • samodzielności, rzetelności i odporności na stres,
 • dokładności i terminowości wykonania powierzonych zadań
 • gotowości do pracy w systemie zmianowym
Dodatkowym atutem będzie:
 • znajomość prawa energetycznego
 • uprawnienia SEP „D” Grupa I do pracy przy napięciu 15kV lub wyższe
 • znajomość pakietu MS Office
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej (w tym opieka stomatologiczna),
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia socjalne,
 • dofinansowania kursów i szkoleń,
 • zakładowa siłownia,
 • parking dla pracowników.
Port Lotniczy Gdańsk zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia ogłoszenia.
Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli, jeśli przekazane informacje obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane wrażliwe):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

W przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w trakcie najbliższych 12 miesięcy prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w trakcie najbliższych 12 miesięcy przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@airport.gdansk.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.