Oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wejherowo
Ogłoszenie o naborze Nr 120137

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa wymagająca szczególnej koncentracji

 • narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to komputer i inne urządzenia biurowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek posiada windę

 • budynek wyposażony w toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, na podstawie ustawy z dnia 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy i ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego.
 • Prowadzi postępowania mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe
 • Wykonuje zadania oskarżyciela publicznego.
 • Prowadzi dochodzenia w sprawach o przestępstwa określone w ustawie z dnia 29.09.1994 r. o Rachunkowości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego, Kodeksu Postępowania Karnego, prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty