Oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Puck
Ogłoszenie o naborze Nr 117253

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa 

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • obsługa klienta zewnętrznego


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek nie posiada windy

 • budynek posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych


 

Zakres zadań

 • Dokonuje czynności analityczne i sprawdzające
 • Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego
 • Typuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych,
 • Analizuje informacje dostępne w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych,
 • Analizuje wplywające informacje sygnalne
 • Obsługuje systemy informatyczne i aplikacje wykorzystane na stanowisku pracy,
 • Przygotowuje odpowiedzi na zapytania innych organów i instytucji oraz przestrzega terminów przewidzianych przepisami prawa dla ich udzielenia,
 • Archiwizuje dokumenty zgodnie z przepisami prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego w szczególności ustawy o podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadku i darowizn oraz ordynacji podatkowej
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty