Oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116473

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa

 • praca siedząca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych

 • praca wykonywana pod presją czasu i w stresie

 • praca wielozadaniowa


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek posiada windę

 • budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Ewidencjonuje dane w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), rejestruje i wykreśla z rejestru podatników podatku VAT i podatników VAT UE
 • Prowadzi postępowania w sprawach odmowy nadania NIP, uchylenia NIP z urzędu oraz unieważnia NIP
 • Wydaje potwierdzenia nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP) oraz udostępnia NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, na ich wniosek zawiera dane niezbędne do identyfikacji podmiotu za pośrednictwem ePUAP lub innych środków komunikacji elektronicznej
 • Prowadzi analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się
 • Gromadzi, przechowuje i aktualizuje dokumentację związaną z nadaniem NIP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty