Oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 116476

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa wymagająca stałego kontaktu z klientem zewnętrznym w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera, przeważnie siedząca, wykonywana pod presją czasu

 • praca jednozmianowa w porze dziennej


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek posiada windę

 • budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe, w tym w sprawach; określenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz wysokości odsetek za zwłokę; ustalania zobowiązań podatkowych; orzekania w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe; nadpłat
 • Dokonuje czynności sprawdzających,
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
 • Orzeka w zakresie kar porządkowych
 • Ustala wysokość kosztów postępowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty