Oferty pracy

Referent

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wejherowo
Ogłoszenie o naborze Nr 110825

Warunki pracy

Praca w pomieszczeniu biurowym przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. W budynku nie występują windy. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej. Podstawowe wyposażenie na stanowisku: komputer, telefon, drukarka, skaner.

Zakres zadań

 • wprowadzanie danych kart rejestrujących MRD-5 i kart informacyjnych sądowych do systemu KSIP
 • prowadzenie rejestru kancelaryjnego kart MRD-5 i informacyjnych kart sądowych
 • realizowanie zadań wynikających z decyzji w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie oraz podległych jednostkach organizacyjnych Policji ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
 • obsługa systemu SIDAS oraz realizowanie przydzielonej poczty służbowej
 • zastępowanie sekretarki - maszynistki Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • samodzielność oraz umiejętność organizacji pracy własnej
 • łatwość komunikacji, umiejętność pracy w zespole
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu pracy
 • obsługa urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • legitymowanie się poświadczeniem bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE"
 • umiejętność sporządzania i redagowania pism urzędowych
 • znajomość podstaw prawnych zasad archiwizacji
 • znajomość systemu SIDAS


Zobacz podobne oferty