Oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 98702

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w siedzibie Urzędu z klientem zewnętrznym

 • praca administracyjno-biurowa

 • praca przy komputerze


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek nie posiada windy

 • toaleta przystosowana do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku

Zakres zadań

 • Zapewnia obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, w tym udziela podstawowych informacji z zakresu prawa podatkowego
 • Przyjmuje, ewidencjonuje, dokonuje czynności sprawdzających i weryfikacyjnych składanych deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w postaci elektronicznej
 • Wydaje zaświadczenia
 • Prowadzi sprawy związane z kasami rejestrującymi
 • Udziela pisemnych informacji podmiotom uprawnionym
 • Potwierdza profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty